Enkele maanden sinds ik terug ben vragen mensen nog steeds hoe mijn reis was naar Indonesië, waar ik heel blij mee ben, want dat geeft mij de kans om in de eerste plaats te reflecteren hoe het voor mij was en waar ik voor kies om over te praten. In de tweede plaats kan ik mijn inzichten geven over mensenrechten situatie in Indonesië, welke vrij complex is om uit te leggen omdat het een veelomvattend thema is.

Eiland op Oost-Flores

Uit de reacties van mijn omgeving en hoe over het algemeen wordt gedacht over Indonesië begrijp ikzelf steeds beter hoe ik aan de hand van voorbeelden uit kan leggen hoe de mensenrechtenproblematiek wordt aangepakt in Indonesië, want wat ik zie is dat dit niet perse een ver-van-mijn bed verhaal is. De problemen die daar voorkomen zijn menselijk en komt net zo vaak voor in Europa als in Nederland, als in onze eigen stad. Ja, het is een groot complex verhaal om te kunnen vatten, omdat armoede, religieuze conflicten, corruptie, politiek en educatie een dagelijkse rol spelen in mensenrechtenproblematiek.

 Voor mij is het minder complex geworden naarmate we de reis vervolgden naar Oost Flores. Voor de lokale organisaties die dagelijks vechten om iets te doen aan die problematiek is het ook lastig uit te leggen binnen het tijdsbestek van een ochtend of middag.

Aan mij als reporter de taak om betere vragen te stellen, zodat ik de complexiteit kan begrijpen en het kan uitleggen aan een kind van twaalf. In Indonesië was dat mijn methode en durfde ik met die opstelling te interrumperen in de saaie dia presentaties die we standaard te zien kregen. Ik zag hun ogen oplichten als je vragen stelde, want in hun optiek is onze aanwezigheid een bevestiging dat zij gehoord worden en niet het gevoel hebben dat ze alleen zijn in hun strijd.

[su_slider source=”media: 30919,30920,30922,30923,30910,30819,30818,30817,30813,30812″ link=”lightbox” width=”1020″ height=”540″ title=”no” mousewheel=”no”]

Het is voor mij minder complex geworden, omdat ik uit de eerste hand zie wat de gevolgen zijn van armoede en waarom mensen vanwege de economische situatie hun heil ergens anders zoeken. Situaties waarbij vrouwen een hele kwetsbare groep vormen en vrouwenrechten een speerpunt is in onze aandacht naar mensenrechtenproblematiek in Indonesië. Organisaties doen het harde en moeilijke werk en mijn ervaring is, is dat de persoonlijke verhalen van slachtoffers en overwinnaars tot beter begrip leidt van het complexe probleem.

Verhalen die in veel gevallen in de huidige situatie, niet aan het daglicht komen, omdat vrouwen weinig tot geen hulporganisaties kennen tot welke zij zich kunnen wenden. Dit is een probleem aan het einde van de cyclus van tal van problemen en was het begin van onze reis.

Aan het einde van onze reis kwamen we tot de kern van het probleem en waar volgens hen de oplossing zou moeten beginnen… Een specifiek idee, een concept wat veel problemen voorkomt met goede trainingen, legale papieren en juiste educatie. Waar armoede het grootst is of beter gezegd, daar waar mensen het minste perspectief hebben en migreren voor een beter leven.

Wanneer deze duizenden migranten het maximale economische potentieel uit hun leefgebied kunnen halen en wanneer deze migranten gewapend zijn met goede kennis en goede papieren, dan helpen zij niet alleen hun eigen familie en de economische groei, maar bovenal helpen zij een groot gedeelte van de meest kwetsbare groep van Indonesië: de vrouwen. Religieuze conflicten en politiek daargelaten, hebben de mensen en de natuur op Flores de meeste indruk op mij gemaakt en mij een beter begrip van Indonesië gegeven. Flores dat vlak boven west-Timor ligt en waar mijn eigen familie vandaan komt.

Ik vraag mij af in hoeverre mijn ±75 neven en nichten die nu waarschijnlijk kinderen hebben hiermee te maken hebben gehad. Ik heb in ieder geval nog meer vragen aan mijn moeder daarover die in de jaren ’70 met mijn Indische vader succesvol migreerde naar Nederland. De reis als reporter wordt dan een persoonlijk ervaring en leer daarmee een stukje van mijzelf kennen. Deze reis gaat bij mij te boek als hoogtepunt van het jaar.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/embed/BGCsQhw-28A’ “]

Wat was jouw hoogtepunt van het jaar?
Heb jij afgelopen jaar een bijzondere reis kunnen maken?
Voor welke reden ga je en waar ga je (meestal) naartoe?